Duniaekspress, 17 agustus 2017. –

Negara berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan individu ataupun sebagai anggota masyarakat”
Muhammad Natsir (Perdana Menteri RI Ke-V, Guru Persatuan Islam).

(AB)