NASH-NASH SYAR’IE YANG MENERANGKAN JIHAD WANITA

bagian I

Duniaekspress, 8 September 2017. –

عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى

Dari Anas bin Malik berkata : Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pernah berjihad bersama Ummu Sulaim dan wanita dari anshor, para wanita tersebut menuangkan air minum dan merawat orang yang terluka.

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج

Dari ‘Aisyah Ummul Mukminin rhohiyallahu ‘anha berkata : Aku minta izin kepada nabi shollallahu ‘alaihi wasallam untuk ikut berperang, maka beliau bersabda : Jihad kalian adalah Haji “.

عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذت إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن

Dari Anas, bahwasanya Ummu Sulaim “ Bahwasanya Ummu Sulaim membawa golok pada waktu perang Hunain, Abu Tholhah pun melihatnya, maka Abu Tholhah berkata kepada rosulullah : Wahai rosulullah Ummu Sulaim membawa sebilah golok. Lalu rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada Ummu Sulaim : Untuk apa kapak ini – wahai Ummu Sulaim ?! – Ummu Sulaim menjawab : “ Kapak ini aku gunakan merobek perut orang musyrik yang mendekat kepadaku “. – mendengar jawaban Ummu Sulaim rosulullah pun tertawa. Ummu Sulaim berkata : “ Wahai Rosulullah ! bunuhlah orang-orang Thulaqo’ (orang-orang yang beru msuk Islam ketika fat-hu makkah) yang melarikan diri dari peperangan. Maka rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : Wahai Ummu Sulaim ! Sesungguhnya Allah telah mencukupi dan berbuat baik “.

Di sebutkan dalam kitab Al Jami’ As Shohih Al-Mukhtashor ( Shohih Al-Bukhori ) Muhammad bin Isma’il Abu Abdullah Al Bukhori Al Ja’fii. Lahir tahun 194. wafat tahun 256. Penerbit: Daar Ibnu Katsir Al, Yamamah – Beirut, Thn. 1407 – 1987. cetakan ke tiga. Tahqiq DR. Musthofa Daiib Al Bagho.

1. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن معاوية بهذا

1. Dari ‘Aisyah Ummul Mukminin rhohiyallahu ‘anha berkata : Aku minta izin untuk ikut berperang kepada nabi shollallahu ‘alaihi wasallam, maka beliau bersabda : Jihad kalian adalah Haji “.

2. عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج

2. Dari ‘Aisyah Ummul Mukminin dari nabi shollallahu ‘alaihi wasallam, istri-istri nabi bertanya apakah mereka wajib berjihad, beliau bersabda : Ya, jihad – bagi wanita – adalah Haji “.

3. عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك فقالت لم تضحك يا رسول الله فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة فقالت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو مم ذلك فقال لها مثل ذلك فقالت ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين ولست من الآخرين قال قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظه فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت

3. Dari Abdullah bin Abdurrahman Al Anshori berkata : Aku mendengar Anas rhodhiyallahu ‘anhu berkata : Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam masuk ke – rumah – anak nya Milhan, lalu beliau bersandar di sisinya kemudian beliau tertawa. Maka perempuan itu berkata : Mengapa engkau tertawa wahai rosulullah ? lalu beliau menjawab : Ada sekelompok manusia dari ummatku yang menyebrangi lautan hijau fie sabilillah, mereka seperti raja dalam keluarga. Maka perempuan itu berkata : Wahai rosulullah do’akanlah kepada Allah agar aku dijadikan dalam kelompok mereka. Kemudian rosulullah berdo’a : Ya Allah ! Jadikanlah ia termasuk kelompok itu. Kemudian beliau mengulangi lagi lalu tertawa. Maka perempuan itu bertanya kepada beliau : “ Aku sama dengan mereka ataukah sekedar masuk dalam bilangan mereka ? Rosul menjawab : Sama dengan mereka. Maka perempuan itu berkata : Doakanlah kepada Allah agar aku dijadikan dari kelompok mereka. Rosul bersabda : Engkau termasuk orang-orang yang pertama bukan yang terakhir “. Anas berkata : “ Maka perempuan itu dinikahi oleh ‘Ubadah bin Shomit, lalu ia menyebrangi laut bersama anak perempuan Qurdzoh, maka ketika ia kembali dari berlayarnya ia naik binatang tunggangannya, kemudian ia dilemparkan oleh binatangnya kemudian ia terplanting darinya lalu meninggal dunia “.

4. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب

4. dari ‘Aisyah berkata, jika nabi shollallahu ‘alaihi wasallam hendak keluar berperang, beliau selalu mengundi diantara istri-istrinya dengan anak panah, orang yang terpilih dalam undian itu ia ikut keluar berperang bersama nabi shollallahu ‘alaihi wasallam, maka rosulullah mengundi diantara kami dalam sebuah peperangan yang beliau akan lakukan, maka keluarlah anak panah undianku, maka aku pun keluar bersama nabi shollallahu ‘alaihi wasallam setelah turunnya ayat Hijab.

5. عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أنهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم

5. Dari Anas rhodhiyallahu ‘anhu berkata. Pada hari perang Uhud, manusia mengikuti perang bersama nabi shollallahu ‘alaihi wasallam “.. Anas berkata : “ Aku melihat ‘Aisyah binti Abi Bakar dan Ummu Sulaim keduanya berjalan dengan tergesa-gesa sehingga aku melihat gelang kaki keduanya, keduanya membawa tampat air dari kulit.” Perowi yang lain mengatakan: “Keduanya memindahkan tempat air dari kulit di atas punggung mereka kemudian menuangkannya pada mulut-mulut pasukan kemudian keduanya kembali dan menmgisinya kembali lalu menuangkannya lagi pada mulut-mulut pasukan.”

6. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد قال أبو عبد الله تزفر تخيط

Sesungguhnya Umar Ibnul Khothob ra., membagi-bagi beberapa pakaian dari bulu pada wanita-wanita di Madinah. Lalu tersisalah satu pakaian yang bagus. Maka beberapa orang yang bersamanya mengatakan: “Wahai amirul mukminin, berikanlah pakaian ini kepada putrid Rosululloh saw., yang bersamamu!” Yang mereka maksudkan adalah Ummu Kultsum binti Ali. Umar menjawab: “Ummu Sulaith lebih berhak. Ummu Sulaith adalah salah seorang wanita Anshor yang telah berbai’at kepada Rosululloh saw.” Umar berkata lagi: “Dia pada waktu perang Uhud membawakan wadah air dari kulit.”

7. عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة

Dari Ar-Robi’ binti Mu’awwidz ia berkata: “Kami dahulu ikut berperang bersama Nabi saw. Kami mengobati orang-orang yang terluka dan membawa orang-orang yang terbunuh ke Madinah.”

8. عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة

Dari Ar-Robi’ binti Mu’awwidz ia berkata: “Kami dahulu ikut berperang bersama Nabi saw., lalu kami memberi air minum kepada pasukan, membantu mereka dan membawa orang-orang yang terluka dan orang-orang yang terbunuh ke Madinah.”

9. عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة

Dari Robi’ binti Mu’awwidz bin ‘Afro’ ia berkata: “Kami dahulu ikut berperang bersama Rosululloh saw. Kami memberi air minum kepada pasukan, membantu mereka dan membawa orang-orang yang terluka dan terbunuh ke Madinah.”

10. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي منها مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط أحق به وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد

Sesungguhnya Umar Ibnul Khothob ra., membagi-bagi beberapa pakaian dari bulu pada wanita-wanita di Madinah. Lalu tersisalah satu pakaian yang bagus. Maka beberapa orang yang bersamanya mengatakan: “Wahai amirul mukminin, berikanlah pakaian ini kepada putrid Rosululloh saw., yang bersamamu!” Yang mereka maksudkan adalah Ummu Kultsum binti Ali. Umar menjawab: “Ummu Sulaith lebih berhak. Ummu Sulaith adalah salah seorang wanita Anshor yang telah berbai’at kepada Rosululloh saw.” Umar berkata lagi: “Dia pada waktu perang Uhud membawakan wadah air dari kulit.”

Shohih Muslim karangan Imam Muslim bin Al-Hajjaj Abul Husain Al-Qusyairi An-Naisaburi, lahir tahun 206, wafat yahun 261, penerbit Daru Ihya’it Turots Al-‘Arobi, Berut, Muhaqqiq: Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi.

1. عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذت إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن

Dari Anas bin Malik beliau mengatakan bahwa pada perang Hunain Ummu Sulaim membawa golok, maka Abu Tholhah melihatnya lalu mengatakan kepada Rosululloh saw., “Wahai Rosululloh, itu Ummu Sulaim membawa golok.” Maka rosululloh saw., bertanya kepada Ummu Sulaim:”Untuk apa golok ini?” ia menjawab: “Jika ada orang musyrik yang mendekat kepadaku, golok ini aku gunakan untuk merobek prutnya.” Maka rosululloh saw., pun tertawa. Ummu Sulam mengatakan: “Wahai Rosululloh, setelah ini bunuhlah orang-orang thulaqo’ (orang-orang musyrik yang baru masuk Islam ketika fat-hu Mekah), mereka lari dari peperangan.” Maka Rosulullooh saw., mengatakan: “Wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya Alloh telah mencukupi dan berbuat baik.”

2. وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك في قصة أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت (باب غزوة النساء مع الرجال ج: 3 ص: 1443 رقم: 1809)
3. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى

Dari Anas bin Malik ia berkata: “Rosululloh pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshor. Apabila beliau berperang para wanita itu memberi air minum kepada pasukan dan mengobati orang-orang yang terluka.”

4. عن أنس بن مالك قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا قال فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما المشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين أو ثلاثا من النعاس

Dari Anas bin Malik ia berkata: “Ketika perang Uhud kaum muslimin lari meninggalkan Rosululloh saw., sedangkan Abu Tholhah berada di hadapan Nabi saw., berlindung dengan perisai.” Anas mengatakan: “Sedangkan Abu Tholhah adalah seorang pemanah yang handal, ia sangat capat dalam mencabut anak panah. Pada hari itu ia mematahkan dua atau tiga buah busur (saking banyaknya dia memanah-pent.)” Anas mengatakan: “Ada seseorang yang lewat dengan membawa kantong anak panah, ia mengatakan; ‘Berikan kepada Abu Tholhah!’. Anas mengatakan: “Dan Nabi melongokkan kepalanya mau melihat kepada pasaukan, maka Abu Tholhah mengatakan: ‘Wahai Nabi Alloh demi, demi engkau dan demi ibuku, janganlah engkau melongok agar engkau tidak terkena panah musuh,biarkan saya yang terkena asal engkau selamat.’.” Anas mengatakan: “Dan sungguh saya melihat ‘Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim berjalan dengan tergesa-gesa sampai saya melihat gelang kaki keduanya. Keduanya memindahkan tempat air di atas punggungnya, keduanya menuangkan air pada mulut-mulut pasukan kaum muslimin, kemudia keduanya kembali dan mengisinya lagi. Lalu datang lagi dan menuangkannya kembali kepada mulut-mulut pasukan. Dan sungguh telah jatuh pedang Abu Tholhah dari tangannya sebanyak dua atau tiga kali karena terkantuk.”

5. عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى بن عباس يسأله عن خمس خلال فقال بن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب إليه بن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك

Dari Yazid bin Harmuz, ia mengatakan bahwasanya Najdah menulis surat kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan lima persoalan. Maka Ibnu Abbas mengatakan: “Seandainya bukan karena takut menyembunyikan ilmu, saya tidak akan menulis surat kepadanya. Dalam surat Najdah tersebut tertulis: Amma ba’du; beritahukanlah kepadaku apakah Rosululloh saw., membawa perempuan dalam berperang dan apakah Rosululloh memberikan jatah ghonimah untuk wanita dan apah Rosululloh membunuh anak-anak dan kapankah seorang anak yatim itu habis status keyatimannya dan tentang seperlima dari ghonimah itu diberikan kepada siapa saja. Maka Ibnu ‘Abbas menjawab; ‘Kamu menulis surat dan menanyakan kepadaku apakah Rosululloh berperang bersama wanita. Ssesungguhnya beliau berperang bersama wanita, mereka mengobati orang-orang yang terluka dan memungut ghonimah. Adapun tentang jatah ghonimah bagi perempuan, Rosululloh saw., tidak memberikan jatah kepada mereka. Dan sesungguhnya Rosululloh tidak membunuh anak-anak, maka janganlah kamu membunuh anak-anak. Dan kamu juga menanyakan kapan anak yatim itu selesai status keyatimannya, sungguh apabila seseorang itu telah tumbuh jenggotnya, lemah mengambil dan memberi dan apabila dia mengambil yang baik sebagaimana orang mengambil maka telah habis status keyatimannya. Dan kamu juga menanyakan kepadaku tentang seperlima dari ghonimah, dan kami katakan bahwa seperlima itu adalah untuk kami (ahlul bait), namum kaum kami menolaknya.”

Musnad Al-Imam Ahmad bin Abu Abdillah Asy-Syaibani, lahir tahun 164, wafat tahun 241, penerbit Mu’assasah Qurthubah, Mesir.

1. عن عائشة أم المؤمنين قالت استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن أو حسبكن الحج

Dari ‘Aisyah binti Abu Bakar, ia mengatakan: “Kami meminta ijin kepada Rosululloh untuk ikut perang, maka Rosululloh mengatakan: ‘Cukuplah kalian haji’ atau ‘Jihad kalian adalah haji.’.”

2. عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال حسبكن الحج أو جهادكن الحج

Dari ‘Aisyah binti Tholhah, beliau dari ‘Aisyah binti Abu Bakar, ia mengatakan: “Kami meminta ijin kepada Rosululloh untuk ikut perang, maka Rosululloh mengatakan: ‘Cukuplah kalian haji’ atau ‘Jihad kalian adalah haji.’.”

3. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة

Dari Ar-Robi’ binti Mu’awwidz bin ‘Afro’ ia berkata: “Kami dahulu ikut berperang bersama Rosululloh saw. Kami memberi air minum kepada pasukan, membantu mereka dan membawa orang-orang yang terluka dan terbunuh ke Madinah.”
Sunan Al-Baihaqi Al-Kubro, karangan Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, lahir tahun 384, wafat tahun 458, penerbit Maktabah Darul Baz, Mekah Al-Mukarromah, tahun 1414 – 1994, Muhaqqiq: Muhammad Abdul Qodir ‘Atho.

1. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نغزو ونجاهد معكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أحسن الجهاد وأفضله الحج حج مبرور فقالت عائشة فلا أدع الحج أبدا بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن مسدد (باب حج النساء ج: 4 ص: 326 رقم: 8401)

2. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استأذنه نساؤه في الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم يكفيكن الحج أو جهادكن الحج وقال الفريابي عن سفيان استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال حسبكن الحج أو جهادكن الحج

3. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن أو حسبكن الحج رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير

4. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت استأذنته في الجهاد فقال حسبكن الحج أو جهادكن الحج

5. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنحو هذا رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة بالإسنادين جميعا (باب من لا يجب عليه الجهاد ج: 9 ص: 21 رقم: 17582)

6. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلنا يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد معك قال لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور وكانت عائشة خالتها رواه البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن المبارك عن خالد بن عبد الله

6. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أيغزو الرجال ولا نغزو فنستشهد وإنما لنا
7. نصف الميراث فأنزل الله تعالى ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

Dari Ummu Salamah bahwasanya ia mengatakan: “Wahai Rosululloh apakah laki-laki itu berperang sedangkan kamu (kaum wanita) tidak berperang sehingga kami bisa mati syahid, dan kami hanya mendapatkan setengah bagian dari harta warisan?” Maka Alloh menurunkan ayat : Dan janganlah kalian mengharapkan keutamaan yang Alloh lebihkan kepada sebagian dari kalian.”

Sunan Al-Baihaqi Al-Kubro IV/350

سنن البيهقي الكبرى ج: 4 ص: 350

8540 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة جهادهن وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن حميد بن مهران بمعناه

سنن البيهقي الكبرى ج: 9 ص: 9

17633 عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى رواه مسلم في الصحيح عن يحيى وروى في ذلك عن الربيع بنت معوذ وأم عطية وغيرهما

Dari Anas bin Malik ia berkata: “Rosululloh pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshor. Apabila beliau berperang para wanita itu memberi air minum kepada pasukan dan mengobati orang-orang yang terluka.”

سنن أبي داود
ج: 3 ص: 3 باب في النساء يغزون
2531 عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليستقين الماء ويداوين الجرحى

Dari Anas bin Malik ia berkata: “Rosululloh pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshor supaya mereka memberi air minum kepada pasukan dan mengobati orang-orang yang terluka.”

سنن الترمذي ج: 4 ص: 4
باب ما جاء في خروج النساء في الحرب 1575 حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع بنت معوذ وهذا حديث حسن صحيح

Dari Anas bin Malik ia berkata: “Rosululloh pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshor. Wanita-wanita itu memberi air minum kepada pasukan dan mengobati orang-orang yang terluka.”Hadits dalam masalah ini juga diriwayatkan oleh Ar-Robi’ binti Mu’awwidz. Dan hadits ini adalah hasan shohih.
As-Sunan Al-Kubro, karangan Imam Ahmad bin Syu’aib bin Syu’aib Abu Abdur Rohman An-Nasa’ii, lahir tahun 215, lahir tahun 303, Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, Berut tahun 1411 – 1991 cetakan pertama, muhaqqiq Dr. Abdul Ghoffar Sulaiman Al-Bandari, Sayyid Kasruwi Hasan.
ج: 4 ص: 4
7557 عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى الدواء بالعجوة

Dari Anas bin Malik ia berkata: “Rosululloh pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshor. Wanita-wanita itu memberi air minum kepada pasukan dan mengobati orang-orang yang terluka dengan air susu.”

ج: 5 ص: 278 باب غزوة النساء
8880 عن أم عطية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنت أخلفهم في الرحال وأصنع طعامهم وأداوي الجرحى

Dari Ummu ‘Ithiyah ia berkata: “Aku pernah berperang bersama Rosululloh saw., pada tujuh peperangan. Aku berada di belakang ketika dalam perjalanan, saya membuat makanan dan mengobati orang-orang yang terluka.”

8881 عن الربيع قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة
8882 عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو أيام أم سليم ونسوة معها من الأنصار فيسقين الماء ويداوين الجرحى

Dari Anas bin Malik ia berkata: “Rosululloh pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshor. Wanita-wanita itu memberi air minum kepada pasukan dan mengobati orang-orang yang terluka.”

Musnad Abi Ya’la
ج: 6 ص: 6
3295 عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغزو بأم سليم معها نسوة من الأنصار فيسقين الماء ويداوين الجرحى

Dari Anas bin Malik ia berkata: “Rosululloh pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshor. Apabila beliau berperang para wanita itu memberi air minum kepada pasukan dan mengobati orang-orang yang terluka.”

ج: 8 ص: 8
4886 عن عائشة أم المؤمنين قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تضمخنا بالزعفران والورس وقد أحرمنا فنعرق فيسيل على وجوهنا فيراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعيب ذلك علينا

Al-Mu’jam Al-Kabir karangan Imam Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abul Qosim Ath-Thobroni, lahir tahun 260, wafat tahun 360, penerbit Maktabah Al-‘Ulum wal Hikam, Mosul tahun 1404 – 1983, cetakan kedua, muhaqqiq; Hamdi bin Abdul Majid As-Salafi

ج: 24 ص:216
549 عن معاوية بن عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش قال رأيت بعيني حمنة بنت جحش يوم أحد تسقي العطشى وتداوي الجرحى

Dari Mu’awiyah bin Ubaidulloh bin Abi Ahmad bin Jahsy, ia mengatakan: “Saya dahulu melihat dengan kedua mata saya Hamnah binti Jahsy pada perang Uhud memberikan air minum kepada orang-orang yang haus dan mengobati orang-orang yang terluka.”

ج: 24 ص: 24
701 الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقاتل ولكن نسقيهم من الماء ونداوي الجرحى

Ar-Robi’ binti Mu’awwidz bin ‘Afro’ Al-Anshoriyah berkata: “Kami pernah berperang bersama Rosululloh namun kami tidak ikut berperang akan tetapi kami memberi air minum kepada pasukan dan mengobati orang-orang yang terluka.”

702 حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا بشر بن الفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة رميثة الأنصارية

Dari Ar-Robi’ ia berkata: “Kami pernah berperang bersama Rosululloh saw., kami memberikan air minum kepada pasukan, membantu mereka dan membawa orang-orang yang terbunuh dan terluka ke Madinah.

ج: 25 ص: 25
45 عن ليلى الغفارية قالت كنت امرأة اخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أداوي الجرحى

Dari Laila Al-Ghifariyah ia berkata: “Saya adalah wanita yang pernah ikut berperang bersama Nabi saw., saya mengobati orang-orang yang terluka.”

163 أم عطية تقول كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نداوي الجرحى وندفن القتلى

Ummu ‘ithiyah berkata: “Kami keluar berperang bersama Rosululloh saw., kami mengobati orang-orang yang terluka dan menguburkan orang-orang yang terbunuh.”

302 عن أنس عن أم سليم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بنا معه لنسوة من الأنصار فنسقي المرضى ونداوي الجرحى

Dari Anas bin Malik ia berkata: “Rosululloh pernah berperang bersama kami dan beliau menyertakan beberapa wanita Anshor. Kami memberi air minum kepada orang-orang yang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka.”

الآحاد والمثاني ج: 1 ص: 1
Al-Aahaad wal Matsaanii I/1
608 معاوية بن عبد الله بن أبي أحمد رضي الله عنه يقول رأيت حمنة يوم أحد تسقي العطشى وتداوي الجرحى

Mu’awiyah bin Abdulloh bin Abi Ahmad ra., mengatakan: “Saya dahulu melihat Hamnah pada perang Uhud memberikan air minum kepada orang-orang yang haus dan mengobati orang-orang yang terluka.”

Kitabus Sunan, Abu ‘Utsman Sa’id bin Manshur Al-Khurosani

أن أسماء بنت يزيد الأنصارية شهدت اليرموك مع الناس فقتلت سبعة من الروم بعمود فسطاط ظلتها

Sesungguhnya Asma’ binti Yazid Al-Anshoriyah ikut perang Yarmuk bersama pasukan, maka ia membunuh tujuh orang Romawi dengan menggunakan pasak tenda yang dia tempati.”

ان نساء من المسلمين شهدن اليرموك مع أبى عبيدة بن الجراح فكان بعضهن يقاتلن وبعضهن يسقين الماء ويرتجزن ويقلن فى ارتجازهن
انكم ان تقاتلوا نعانق
ونفرش النمــارق
والا تقاتلوا نفـارق
فراق غير وامــق

Sesungguhnya beberapa wanita muslimah ikut perang Yarmuk bersama Abu Ubaidah Ibnul Jarroh. Mereka sebagian ikut berperang dan sebagian lagi memberikan air minum kepada pasukan dan melagukan sya’ir yang berbunyi:
Sesungguhnya jika kalian berperang kami akan peluk kalian
Dan kami akan hamparkan permadani buat kalian
Namun jika kalian tidak berperang kami akan memisahkan dari kalian
Perpisahan tanpa belas kasih sayang.

صحيح ابن خزيمة ج: 4 ص: 359
3074 عن عائشة أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال عليهم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذ ظاهر قوله عليهن إنه واجب إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب

bersambung…

(AB)

baca juga, SIAPA SAJA DARI PIHAK MUSUH YANG BOLEH DIBUNUH DALAM PERANG