Dulu daulah disetir dengan Syariat, tetapi sekarang tidak ada syariat kecuali perintah Abu Bakar Al-Baghdadi

Baca sebelumnya, DAULAH (ISIS) SLOGAN-SLOGAN

Duniaekspress.com. (28/10/2019). Syaikh Abul Mundzir Asy-Syanqithi berkata, “Dahulu jama’ah daulah (ISI) dipandu dengan syariat, namun kini tidak ada lagi syariat melainkan perintah-perintah Abu Bakar Al-Baghdadi.

Setelah Abu Bakar Al-Baghdadi menolak untuk tunduk kepada tahkim Syari’at (peradilan yang telah disepakati bersama oleh faksi-faksi mujahidin yang lain) dan menolak berkumpul dengan para Ulama, serta menolak untuk menerima nasehat-nasehat mereka. Maka semenjak itu tidak ada lagi yang dijadikan marja’ (rujukan) bala tentaranya kecuali hanya perintah Abu Bakar Al-baghdadi. Tidak ada lagi manfaat dari nasehat para ulama, karena para ulama itu adalah musuh khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi!

Namun orang-orang yang tertipu dengan slogan-slogan ini, tatkala mereka mendapati kontradiksi ini, mereka mencoba menutupi kembali luka yang telah bernanah itu dan berusaha mencari solusi untuk tanzhim-nya, atau mencari-cari dalih dan pembenaran !

Maka kami katakan kepada mereka, ‘Jangan paksa kan dirimu untuk mencari-cari alasan (dalih) dan penafsiran, karena tidak setiap laila itu adalah lailamu!’

Dan kami katakan kepada setiap pemuda yang mencintai jihad ; “ITU BUKAN SARANGMU MAKA BERANJAKLAH”.

 

Baca juga, PERDAGANGAN ABU BAKAR AL-BAGHDADI DENGAN SLOGAN DAULAH ISLAMIYAH