Kami berlepas diri di hadapan Allah atas apa-apa yang diperbuat oleh Daulah Abu Bakar Al-baghdadi dan para Komandannya

Duniaekspress.com. (01/12/2019). Katibah (Batalion) Al-Murabithun-Tanzhim Al-Qaidah di Afrika Barat- dibawah komando Syaikh Mujahid Khalid abul ‘Abbas –Mukhtar Bilmukhtar- Mengeluarkan pernyataan yang di dalamnya berisi : “Kami menyeru kepada seluruh Mujahidin di seluruh Negeri untuk bersatu di bawah satu kalimat dan bendera untuk mengembalikan Al-Khilafah ar-Rsyidah.

Kami berlepas diri di hadapan Allah Subhana wata’ala, atas apa yang diperbuat oleh daulah Abu Bakar Al-Baghdadi (ISIS) dan para komandannya, dari ijtihad-ijtihad dan penyimpangan yang tidak syar’i. Seperti ; memecah belah barisan mujahidin dan menumpahkan darah kaum Muslimin yang seharusnya dijaga. Ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wassalam, ‘Hancurnya dunia ini lebih ringan disisi Allah daripada terbunuhnya satu nyawa seorang Muslim tanpa alasan yang benar.’ Kami menyeru mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhana wata’ala. (RR)

Sumber : (Mussasah Ar-Ribath li Al-Intaj Al-i’lami-bayan haula Taudhih ba’dh Al-Masa’il wa Ta’kiduha).

 

Baca juga, AKHIR KEHIDUPAN ABDUR-RAHMAN BIN MULJAM