Author: aceng basayev

MENGAPA BAI’AT TANZHIM SEBAGAI BAI’AT KHILAFAH MERUPAKAN KEBODOHAN YANG BESAR TERHADAP ILMU DIEN

Mengapa bai’at Tanzhim sebagai bai’at Khilafah merupakan kebodohan yang besar terhadap Ilmu Dien Duniaekspress.com. (17/09/2019). Syaikh Abdul Walid Al-Ghazzi Al Anshari Hafizhahullah berkata, “Adapun menganggap pembai’atan dari kelompok-kelompok atau tanzhim-tanzhim  yang ada sebagai bai’at Khilafah atau Al-Imamah al-‘Uzhma, atau membawa suatu hadist yang melarang menyelisihi jama’atul Muslimin, bahwa orang yang meninggal sedangkan ia tidak berbai’at maka ia mati dalam keadaan Jahiliyah. Atau Hadist lain yang senada dengan hadist ini untuk dimaksudkan pada suatu golongan atau kelompok-kelompok merupakan suatu kebodohan yang besar terhadap agama. Bahkan merupakan bid’ah yang sesat dan pelanggaran terhadap ummat Islam. Jika kelompok itu menghalalkan darah orang...

Read More

KHAWARIJ LEBIH BERBAHAYA DARIPADA ORANG-ORANG KAFIR BAGI UMMAT INI DALAM HAL KERUSAKAN BUKAN DALAM HAL KESESATAN

Khawarij lebih berbahaya daripada orang-orang kafir bagi ummat ini dalam hal kerusakan, bukan  dalam hal kesesatan Baca sebelumnya, YANG DIMAKSUD DENGAN SYURO ADALAH JAMA’ATUL MUSLIMIN BUKAN SYURO DARI JAMA’AH GOLONGAN ATAU PASUKAN TERTENTU Duniaekspress.com. (16/09/2019). Syaikh Abdul Azis Ath-Tharifi berkata, “Bagi ummat ini, Khawarij lebih berbahaya daripada orang-orang kafir dalam hal pengrusakan, bukan dalam hal penyesatan. Setiap kemunculannya dalam suatu masa, mereka (Khawarij) pasti mengkafirkan dan memerangi kaum Muslimin. Pasalnya, memerangi orang yang murtad lebih diutamakan daripada memerangi orang kafir asli”. Syaikh Abdul Azis berkata pula, “Telah berdiri daulah untuk Murji’ah, namun tidak akan berdiri Daulah untuk Khawarij karena Allah...

Read More

PEJUANG HAMAS SAMPAIKAN UCAPAN BELASUNGKAWA ATAS WAFATNYA MANYAN PRESIDEN INDONESIA BJ HABIBIE

Pejuang Hamas sampaikan ucapan Belasungkawa atas wafatnya mantan Presiden Indonesia BJ Habibie Duniaekspress.com. (15/09/2019). – Jakarta – Kepala Kantor Hubungan Arab dan Islam Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya mantan Presiden Indonesia BJ Habibie, yang meninggal dunia pada usia 83 tahun, Rabu. Melalui pesan di situs resmi Hamas pada Jumat, Izzat al-Rishq mengucapkan turut berbelasungkawa kepada Indonesia. “Kami menyampaikan rasa belasungkawa dan simpati kami yang tulus kepada Indonesia, presiden, pemerintah dan rakyatnya atas wafatnya mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie,” kata al-Rishq. Dia juga menungkapkan harapannya agar mendiang Habibie dapat beristirahat dengan belas kasih dan pengampunan...

Read More

YANG DIMAKSUD DENGAN SYURO ADALAH JAMA’ATUL MUSLIMIN BUKAN SYURO DARI JAMA’AH GOLONGAN ATAU PASUKAN TERTENTU

Yang dimaksud dengan Syuro adalah Syuro Jama’atul Muslimin bukan Syuro dari Jama’ah Golongan atau Pasukan tertentu Baca sebelumnya, SIAPA YANG DIPERINTAH BERBUAT KEHARAMAN MAKA DIA TIDAK BOLEH PATUH DAN BERBAI’AT Duniaekspress.com. (14/09/2019). Syaikh Abdul Azis Ath-Tharifi Hafizhahullah pernah ditanya tentang bai’at-bai’at yang ada di negeri Syam. Beliau pun menjawab, “Semua yang ada adalah bai’at untuk berperang. Adapun bai’at umum tanpa di dahului dengan Syuro dari sebagian besar faksi-faksi yang memiliki kekuatan adalah bai’at yang bi’ah dan tidak sah, bahkan dikatakan harus dicabut kembali. Di riwayatkan dari Nabi Shallallahu’alaihi wassalam, ‘seandaikanya aku mengangkat seorang Amir tanpa Musyawarah dari kaum muslimin, maka...

Read More

SIAPA YANG DIPERINTAH BERBUAT KEHARAMAN MAKA DIA TIDAK BOLEH PATUH DAN BERBAI’AT

Siapa yang diperintah berbuat keharaman maka Dia tidak boleh patuh dan berbai’at Baca sebelumnya, ORANG YANG MEMERANGI DAN MENGKAFIRKAN MUJAHIDIN PASTI TIDAK MENGHARGAI KEHORMATAN KAUM MUSLIMIN Duniaekspress.com. (13/09/2019). Syaikh Abdul Azis Ath-tharifi berkata, “Janganlah kalian memenggal leher sesama kalian. Takutlah kepada Allah dalam urusan darah. Waspadalah terhadap Infiltrasi setan dalam mengesahkan dan membenarkan pembunuhan. Karenanya, kalian menculik seseorang dengan dalih ia seorang agen, atau mata-mata atau pengkhianatan yang masih diragukan. Bukankah Allah telah memperingatkan tentang perkara dhan (prasangka) yang merusak urusan ummat dan mencerai beraikan persatuannya, seperti disebut dalam ayat berikut : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangkaan, karena...

Read More