MUJAHIDIN HAI’AH TAHRIR AS-SYAM (HTS), BEBASKAN 100 ORANG LEBIH TAHANAN REZIM SURIYAH

Duniaekspress, 14 agustus 2017. – Damaskus- Pada Ahad (13/08), Hai’ah Tahrir Syam (HTS)...

Read More